Hopp til innhold
Rema.no Ansvar Dyrevelferd for fisk og sjømat

Dyrevelferd for fisk og sjømat

I REMA 1000 jobber vi for at våre kunder skal få tilgang til et rikt og variert utvalg av bærekraftig fisk og sjømat, til en lav pris. At produktene har lav miljøpåvirkning er blant annet noe vi jobber med.

Vi vet at de aller fleste av oss har godt av å spise mer fisk og sjømat. Derfor utfordrer vi oss stadig på å gjøre det enkelt for deg, samtidig som vi minimerer de negative påvirkningene oppdrett og fangst har på naturen.

REMA 1000 selger ikke fisk som er rødlistet, med mindre det kommer fra bifangst. Gode sertifiseringer gjør det enklere for deg og oss å sikre at sjømaten stammer fra bærekraftig produksjon. Derfor er all scampi du kjøper i våre butikker ASC-sertifisert, og flere av fiskeproduktene er sertifisert med MSC.

Strenge krav og retningslinjer for leverandørene

Alle våre leverandører må følge de strenge retningslinjene til REMA 1000 for dyrevelferd og bærekraft. Vi mener at når dyra har det godt, får vi produkter av en bedre kvalitet som smaker godt. Derfor er fiskens velferd alltid i fokus når vi kjøper produkter. For å sikre at alle som jobber med fisk og sjømat jobber etter beste praksis, kreves det blant annet at de kurses og sertifiseres hvert 5. år.

Dette er noen av kravene:

Les mer

Bærekraftig fisk og sjømat

For å opprettholde et bærekraftig fiske er det viktig å sørge for at fisken har et godt liv, og at miljøpåvirkningen er lav. Oppdrett av laks og ørret er underlagt dyrevernloven. Gjennom nøye overvåking, gode rutiner og god hygiene sørges det for at fisken trives i sitt miljø.

Fokus på velferd er en viktig forutsetning for god fiskehelse, lav dødelighet, god kvalitet og god lønnsomhet. Et av kravene i oppdrett er blant annet lav mengde fisk i forhold til mengden vann, som gir gode vekst- og miljøforhold for laksen.

Fokus på bærekraft

Produksjon av oppdrettslaks fører til lavere CO2-utslipp sammenlignet med produksjon av kjøtt. Størsteparten av CO2-utslippene innen fiskeoppdrett knyttes til produksjonen av fôr.

Hos REMA 1000 selges det ikke rødlistet fisk, kun dersom det stammer fra bifangst. Vi er av den oppfatning at det er viktigere å spise opp maten dersom det først er fanget, hvis alternativet er å kaste fisken. Les mer her.

Leveforhold og fôr

Laksen har behov for næring, som skal sikre god helse og vekst. For å minimere det totale utslippet fra fiskeoppdrett jobber REMA 1000 mot en mer bærekraftig fôrproduksjon sammen med leverandørene. Det brukes ikke genmodifiserte råvarer i fôret.

Blant annet kjøper SalMar alle sine soyaprodukter fra miljøsertifiserte leverandører. Det betyr at de ikke er dyrket i områder som trues av avskogning. Norsk havbruk står for kjøp av kun 0,3 % av verdens soyaproduksjon, som er en liten dråpe i havet.

Fisk og sjømat du finner hos REMA 1000

Gode råvarer får vi når fisken har gode leveforhold. Er du opptatt av god dyrevelferd er villfanget fisk blant de beste alternativene du kan velge. Her kan du lese mer om de ulike artene fisk og sjømat du finner i våre butikker.

Krav til leverandørene

Alle leverandører som produserer til REMA 1000 må følge våre retningslinjer og generelle policy for dyrevelferd, samt de strenge kravene til fiskevelferd underlagt dyrevernloven. 

Ambisjoner og veien videre

Vårt mål er å alltid bli bedre. Vi skal utfordre dagens situasjon og alltid imøtekomme dyrenes velferd og kundenes ønsker. Det kan tidvis være utfordrende, men vi gir oss aldri.