Dyrevelferd for fisk og sjømat | Samfunnsansvar | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Ansvar Dyrevelferd Dyrevelferd for fisk og sjømat

Dyrevelferd for fisk og sjømat

I REMA 1000 jobber vi for at våre kunder skal få tilgang til et rikt og variert utvalg av bærekraftig fisk og sjømat, til en lav pris. At produktene har lav miljøpåvirkning er blant annet noe vi jobber med.

Vi vet at de aller fleste av oss har godt av å spise mer fisk og sjømat. Derfor utfordrer vi oss stadig på å gjøre det enkelt for deg, samtidig som vi minimerer de negative påvirkningene oppdrett og fangst har på naturen.

REMA 1000 selger ikke fisk som er rødlistet, med mindre det kommer fra bifangst. Gode sertifiseringer gjør det enklere for deg og oss å sikre at sjømaten stammer fra bærekraftig produksjon. Derfor er all scampi du kjøper i våre butikker ASC-sertifisert, og flere av fiskeproduktene er sertifisert med MSC.

Strenge krav og retningslinjer for leverandørene

Alle våre leverandører må følge de strenge retningslinjene til REMA 1000 for dyrevelferd og bærekraft. Vi mener at når dyra har det godt, får vi produkter av en bedre kvalitet som smaker godt. Derfor er fiskens velferd alltid i fokus når vi kjøper produkter. For å sikre at alle som jobber med fisk og sjømat jobber etter beste praksis, kreves det blant annet at de kurses og sertifiseres hvert 5. år.

Dette er noen av kravene:

Les mer

Bærekraftig fisk og sjømat

For å opprettholde et bærekraftig fiske er det viktig å sørge for at fisken har et godt liv, og at miljøpåvirkningen er lav. Oppdrett av laks og ørret er underlagt dyrevernloven. Gjennom nøye overvåking, gode rutiner og god hygiene sørges det for at fisken trives i sitt miljø.

Fokus på velferd er en viktig forutsetning for god fiskehelse, lav dødelighet, god kvalitet og god lønnsomhet. Et av kravene i oppdrett er blant annet lav mengde fisk i forhold til mengden vann, som gir gode vekst- og miljøforhold for laksen.

Fokus på bærekraft

Produksjon av oppdrettslaks fører til lavere CO2-utslipp sammenlignet med produksjon av kjøtt. Størsteparten av CO2-utslippene innen fiskeoppdrett knyttes til produksjonen av fôr.

Hos REMA 1000 selges det ikke rødlistet fisk, kun dersom det stammer fra bifangst. Vi er av den oppfatning at det er viktigere å spise opp maten dersom det først er fanget, hvis alternativet er å kaste fisken. Les mer her.

Leveforhold og fôr

Laksen har behov for næring, som skal sikre god helse og vekst. For å minimere det totale utslippet fra fiskeoppdrett jobber REMA 1000 mot en mer bærekraftig fôrproduksjon sammen med leverandørene. Det brukes ikke genmodifiserte råvarer i fôret.

Blant annet kjøper SalMar alle sine soyaprodukter fra miljøsertifiserte leverandører. Det betyr at de ikke er dyrket i områder som trues av avskogning. Norsk havbruk står for kjøp av kun 0,3 % av verdens soyaproduksjon, som er en liten dråpe i havet.

Fisk og sjømat du finner hos REMA 1000

Gode råvarer får vi når fisken har gode leveforhold. Er du opptatt av god dyrevelferd er villfanget fisk blant de beste alternativene du kan velge. Her kan du lese mer om de ulike artene fisk og sjømat du finner i våre butikker.

Torsk

Vi selger to hovedtyper torsk: Stasjonær kysttorsk som lever ved bunnen på grunt vann langs kysten, og den vandrende norsk-arktiske torsken som har sitt oppvekstområde i Barentshavet og senere kommer inn til norskekysten som gytemoden torsk – bedre kjent som skrei. All torsk og skrei som selges hos oss er villfanget på en bærekraftig måte i det nordøstlige Atlanterhavet.

Det aller meste av torsk og skrei fanges i sesong, når fisken er på sitt beste (februar–april). Skrei selges ferskt i denne perioden. Store deler av torsken som selges er også fanget i sesong, men deretter fryst og tint på optimal måte, slik at våre kunder får tilgang til torsk hele året

Villfanget torsk

Villfanget torsk kjennetegnes ved sin langstrakte kropp med stort hode og den tydelige skjeggtråden under haken. Fisken har fast kjøtt med flaket struktur og en nøytral smak. Fisket foregår hele året, men har sesongtopp fra januar til april. Hos REMA 1000 får du villfanget torsk, både naturell og lettsaltet. Bruk av nymotens teknologi, med smart nedfrysning og tining, sikrer vi god smak hele året.

Fisken legges på is rett etter fangst, før båten returnerer mot fastlandet. Deretter fraktes den til fabrikken for foredling og pakking. Få timer etter at fisken er dratt opp fra havet er den ferdig sløyd, delt i porsjonsstykker og sendt til våre butikker. Slik kan vi tilby helt ferske råvarer uten ferskvaredisk.

Skrei

Skreien, også kjent som vandretorsken, har lagt bak seg flere tusen kilometer i Barentshavet. Den lange reisen resulterer i en muskuløs fisk som er fast i kjøttet. Navnet kommer fra det norrøne ordet «skrida», som betyr å vandre. Det kritthvite kjøttet og faste teksturen gjør dette til en fantastisk råvare. Fisken er passe fet og flaker seg nydelig etter varmebehandling.

Skreien fanges i perioden januar–mars og leveres fersk til REMA 1000. 

Ørret

Det kommersielle navnet på norskoppdrettet regnbueørret er Fjordørret. Ørreten vokser opp i de norske fjordene hvor det kalde sjøvannet møter ferskt smeltevann fra isbreene i fjellet. Navnet Fjordørret skal understreke at fiskens opphav er fra Norske hav og ikke fra ferskvannsdammer i Europa. Navnet er juridisk vurdert og godkjent av Sjømatrådet.

Ørret er kjent for sin høye kvalitet og passer svært godt til mange type retter. Den er noe mer varmesensitiv enn laksen, og passer derfor godt rå eller i lett varmebehandlede retter. Smaken er rik og ren, og kan minne om skalldyr.

Oppdrettslaks

All laks som selges hos REMA 1000 er norsk, oppdrettet og produsert på Frøya i Trøndelag av SalMar. Den gode smaken, kvaliteten og holdbarheten kommer av at fisken fileteres og pakkes maksimalt to timer etter fangst.

Laks er en allsidig råvare med en mild og rund smak, som egner seg både i varme og kalde retter. Den er en av få fiskeslag som kan spises rå uten å fryses i forkant.

Krabbe

Krabben som selges hos REMA 1000 er fanget i teiner på Hitra langs Trøndelagskysten, der Golfstrømmen fra sør møter den kalde sjøen fra nord i Barentshavet. Det medfører spesielle havstrømmer som gir optimal temperatur og perfekte levevilkår.

Teinene blir halt opp og hver eneste krabbe som tas ut blir vurdert. Krabben har en levetid på mellom 20 og 30 år, og i noen tilfeller opp mot 100 år. Når de er om lag fem år gamle har de rukket å reprodusere seg, og kan fanges.

Krav til leverandørene

Alle leverandører som produserer til REMA 1000 må følge våre retningslinjer og generelle policy for dyrevelferd, samt de strenge kravene til fiskevelferd underlagt dyrevernloven. 

Ambisjoner og veien videre

Vårt mål er å alltid bli bedre. Vi skal utfordre dagens situasjon og alltid imøtekomme dyrenes velferd og kundenes ønsker. Det kan tidvis være utfordrende, men vi gir oss aldri.

Les mer om

Svin

Les mer

Stor- og småfe

Les mer

Egg

Les mer

Kylling

Les mer