Rema.no Ansvar Ansvarlig innkjøp

Ansvarlig innkjøp

Høy forretningsmoral har vært et av våre verdigrunnlag siden oppstarten i 1979. I begynnelsen handlet dette blant annet om at Kjøpmenn ikke skulle holde fingeren på vekten ved veiing og at vi ikke skulle lure noen – verken kunder eller leverandører. I 2017 handler høy forretningsmoral vel så mye om hvem vi kjøper varer av, hvordan de blir produsert, hva de inneholder og om de blir produsert under verdige og lovlige forhold.

Vi er små i den store sammenhengen, men mener likevel at vi kan gjøre en forskjell. Som en vesentlig del av vårt arbeid med Ansvar – og i tråd med våre verdigrunnlag – vil vi minimere den negative påvirkningen fra egen virksomhet i alle ledd i verdikjeden.

«Høy forretningsmoral er – og har vært – en sentral del av REMA 1000 sine verdigrunnlag helt siden oppstarten i 1979»

REMA 1000 vil ha profesjonelle og dyktige leverandører som holder en høy standard, både når det gjelder leveringssikkerhet, innkjøpspolicy, kvalitet, etikk og arbeidsforhold i produksjonsprosessen. REMA 1000 ønsker å samarbeide langsiktig med våre leverandører. På den måten kan vi sammen bygge opp felles kompetanse og tillit, og legge til rette for en sunn og bærekraftig vekst for begge parter.

Vi ønsker å samarbeide med leverandører som er pro-aktive på etisk handel. Det gjelder særlig fokus på arbeidsforhold, respekt for arbeidstakers rettigheter og ivaretagelse av god dyrevelferd. Utover det prefererer vi leverandører som har en bevisst holdning til bruk av palmeolje.

REMA 1000 er konsernmedlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) og rapporterer årlig om arbeidet med etisk handel. Våre etiske retningslinjer er en del av kontrakten med alle våre leverandører. Retningslinjene gjengir blant annet våre forpliktelser for etterlevelse av menneskerettigheter, helse, miljø og sikkerhet og antikorrupsjon. Retningslinjene er basert på ILO- og FN- konvensjoner.

For at våre medarbeidere og våre leverandører skal dele informasjon om arbeidsforhold, oppfordrer vi våre leverandører til medlemskap i organisasjonen Sedex. REMA 1000 har vært medlem siden 2012.

REMA 1000 handler varer fra 27 ulike land

ansvar_kart_27land

Mange av disse varene produseres i land med høy risiko for korrupsjon, uverdige arbeidsforhold og manglende organisasjonsfrihet. REMA 1000 har fokus på dialog med leverandørene om å øke fokus på etiske krav.

Vår tilnærming er ikke å kutte ut fabrikker og leverandører med mangler, men å sikre forbedring hos dem gjennom langsiktig samarbeid og dialog. Det er på den måten man skaper varig endring.

 

Kvalitetssjef Martina Rabsch på besøk hos risprodusent i Thailand

 

Etiske retningslinjer

Code of Conduct

Roser som skaper gjensidig glede

Ansvar rose

For hver solgte bukett med Ansvarsroser gir vi et bidrag til utviklingsprosjekter i lokalsamfunnet rundt rosefarmene i Kenya.

Når du velger å kjøpe Ansvarsroser kan du være trygg på at du får kvalitetsroser som gjør en forskjell i lokalsamfunnet i Kenya. Ansvarsroser skaper gjensidig glede – for kunde og arbeider.
Hva går pengene til?

Vi er opptatt av at pengene skal gå til varige og bærekraftige prosjekter som gjør en forskjell for roseprodusentenes ansatte og for lokalbefolkningen i områdene hvor rosene produseres. Sammen med lokale myndigheter, organisasjoner og roseplantasjene ser vi på potensielle prosjekter som omfatter forbedringer innen miljø, helse og utdanning. I 2017  startet arbeidet med å bygge skole og sykestue i rosefarmenes lokalsamfunn.

Prosjektene skal tilføre de ansatte og lokalbefolkningen en bedre arbeids- og livssituasjon, og involverer og inkluderer derfor de ulike partene i planleggingen og gjennomføringen. Hvert prosjekt vurderes og planlegges etter lokale behov, og prioriteringer settes i tett samarbeid og dialog med målgruppen og sentrale myndigheter. Dette for å sikre at bidraget går til bærekraftige formål. Prosjektene skal ha en åpen og bærekraftig verdikjede.

Hvor mye gis til lokalsamfunnet?

I 2016 solgte vi 2,1 millioner buketter med Ansvarsroser og vi gir 1 kr per bukett til prosjektene i Kenya. 2,1 millioner kroner årlig gjør en forskjell på landsbygda der rosene produseres. Dersom vi selger mer roser vil summen øke og det er noe vi jobber for.

Sikring og sporbarhet av bidrag

Vi har etablert en tett dialog og oppfølging direkte med leverandør, plantasjeeier, lokale politikere og arbeiderne på plantasjen. Gjennom et flerpartsamarbeid sikrer vi at opptjente midler uavkortet går til prosjektene vi har avtalt med lokalbefolkningen. REMA 1000, leverandør, arbeidere, plantasjeeier og lokale politikere er alle involvert for å sikre at vi støtter de riktige prosjektene. Representanter fra REMA 1000 og leverandørene besøker jevnlig roseplantasjene i Kenya.

 roser_bidle_feature2