Ansvarlig innkjøp | Samfunnsansvar | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Ansvar Ansvarlig innkjøp

Ansvarlig innkjøp

REMA 1000 vil ha profesjonelle og dyktige leverandører som holder en høy standard når det gjelder leveringssikkerhet, innkjøpspolicy, kvalitet, etikk og arbeidsforhold.

Høy forretningsmoral har vært et av våre verdigrunnlag siden oppstarten i 1979. I begynnelsen handlet dette blant annet om at Kjøpmenn ikke skulle holde fingeren på vekten ved veiing og at vi ikke skulle lure noen – verken kunder eller leverandører. I dag handler høy forretningsmoral vel så mye om hvem vi kjøper varer av, hvordan de blir produsert, hva de inneholder og om de blir produsert under verdige og lovlige forhold.

Vårt ønske er å samarbeide med leverandører som er proaktive på etisk handel. Det gjelder særlig fokus på arbeidsforhold, respekt for arbeidstakers rettigheter og ivaretagelse av god dyrevelferd. Utover det prefererer vi leverandører som har en bevisst holdning til bruk av palmeolje.

Vi handler varer fra 29 ulike land og mange av disse varene produseres i land med høy risiko for korrupsjon, uverdige arbeidsforhold og manglende organisasjonsfrihet. Vår tilnærming er ikke å kutte ut fabrikker og leverandører med mangler, men å sikre forbedring gjennom langsiktig samarbeid og dialog. Vi mener det er på denne måten man skaper en varig endring.

Som konsernmedlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH) rapporterer vi årlig om vårt arbeid med etisk handel. Våre etiske retningslinjer er en del av kontrakten med alle våre leverandører og gjengir blant annet våre forpliktelser for etterlevelse av menneskerettigheter, helse, miljø og sikkerhet og antikorrupsjon. Retningslinjene er basert på ILO- og FN-konvensjoner.

Roser som gir tilbake

For hver solgte bukett med Ansvarsroser gir vi et bidrag til utviklingsprosjekter i lokalsamfunnet rundt rosefarmene i Kenya.Vi samler årlig inn rundt 2 millioner kroner og er opptatt av at pengene skal gå til varige og bærekraftige prosjekter som gjør en forskjell for roseprodusentenes ansatte og lokalbefolkningen i områdene hvor rosene produseres. Sammen med lokale myndigheter, organisasjoner og roseplantasjene ser vi på potensielle prosjekter som omfatter forbedringer innen miljø, helse og utdanning. I 2017 startet vi arbeidet med å bygge skole og sykestue i rosefarmenes lokalsamfunn.

Målet er at prosjektene skal tilføre de ansatte og lokalbefolkningen en bedre arbeids- og livssituasjon. Hvert prosjekt vurderes og planlegges etter lokale behov, og prioriteringer settes i tett samarbeid og dialog med målgruppen og sentrale myndigheter. Dette for å sikre at bidraget går til bærekraftige formål. Det er krav til at prosjektene skal ha en åpen og bærekraftig verdikjede.