Dyrevelferd for fisk og sjømat | Ansvarlig handel | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Ansvar i REMA 1000 Dyrevelferd Dyrevelferd for fisk og sjømat

Dyrevelferd for fisk og sjømat

I REMA 1000 jobber vi for at våre kunder skal få tilgang til et rikt og variert utvalg av bærekraftig fisk og sjømat, til en lav pris. At produktene har lav miljøpåvirkning er blant annet noe vi jobber med.
De aller fleste av oss har godt av å spise mer fisk og sjømat. Derfor utfordrer vi oss stadig på å gjøre det enkelt for deg, samtidig som vi minimerer de negative påvirkningene oppdrett og fangst har på naturen.

Strenge krav og retningslinjer

For å bli leverandør til REMA 1000, må man følge strenge retningslinjer for dyrevelferd og bærekraft. Vi mener at dyr som har det godt, gir produkter av bedre kvalitet. Derfor er dyrevelferd i fokus når vi kjøper produkter.
For å sikre at alle som jobber med fisk og sjømat jobber etter beste praksis, kreves det blant annet at man kurses og sertifiseres hvert femte år.

Dette er noen av kravene:

Visste du at...

Bærekraftig fisk og sjømat

For å opprettholde et bærekraftig fiske er det viktig å sørge for at fisken har et godt liv, og at miljøpåvirkningen er lav. Oppdrett av laks og ørret er underlagt dyrevernloven. Gjennom nøye overvåking, gode rutiner og god hygiene sørges det for at fisken trives i sitt miljø.
Fokus på velferd er en viktig forutsetning for god fiskehelse, lav dødelighet, god kvalitet og god lønnsomhet. Et av kravene i oppdrett er blant annet lav mengde fisk i forhold til mengden vann, som gir gode vekst- og miljøforhold for laksen.

Fokus på bærekraft

Produksjon av oppdrettslaks fører til lavere CO2-utslipp sammenlignet med produksjon av kjøtt. Størsteparten av CO2-utslippene innen fiskeoppdrett knyttes til produksjonen av fôr.
Hos REMA 1000 selges det ikke rødlistet fisk, kun dersom det stammer fra bifangst. Vi er av den oppfatning at det er viktigere å spise opp maten dersom den først er fanget, fremfor å kaste den.

Leveforhold og fôr

Laksen har behov for næring, som skal sikre god helse og vekst. For å minimere det totale utslippet fra fiskeoppdrett jobber REMA 1000 mot en mer bærekraftig fôrproduksjon sammen med leverandørene. Det brukes ikke genmodifiserte råvarer i fôret.
Blant annet kjøper SalMar alle sine soyaprodukter fra miljøsertifiserte leverandører. Det betyr at de ikke er dyrket i områder som trues av avskogning. Norsk havbruk står for kjøp av kun 0,3 % av verdens soyaproduksjon, som er en liten dråpe i havet.

Fisk og sjømat hos REMA 1000

Er du opptatt av god dyrevelferd er villfanget fisk blant de beste alternativene du kan velge. Her kan du lese mer om de ulike artene fisk og sjømat du finner i våre butikker.

Krav til leverandørene

Alle leverandører som produserer til REMA 1000 må følge våre retningslinjer og generelle policy for dyrevelferd, samt de strenge kravene til fiskevelferd underlagt dyrevernloven.

Ambisjoner og veien videre

Vårt mål er å alltid bli bedre. Vi skal utfordre dagens situasjon og alltid imøtekomme dyrenes velferd og kundenes ønsker. Det kan tidvis være utfordrende, men vi gir oss aldri.

Dette ønsker vi å få til:

  • Tilby lavere priser på fisk og sjømat med god kvalitet
  • Gjøre det enklere å spise mer fisk
  • Øke matglede med fisk som middagsalternativ
  • Utvikle nyskapende og enkle middagskonsepter
  •  Tilby et bredere sortiment og utvalg

Les mer om

– Stolt over å selge kylling i verdensklasse

REMA 1000 er første dagligvarekjede i verden som selger kylling produsert etter ny, streng standard.

Derfor har Solvinge-kyllingen det så bra

Solvinge den første storskala kyllingprodusenten i verden som har oppnådd ECC dyrevelferdstandarden.

Live Klevland og Ole Robert Reitan hos Norsk Kylling

Først i verden med ny dyrevelferdsstandard

Norsk Kylling er den første produsenten i verden som i stor skala kan levere kylling sertifisert etter en ny dyrevelferdsstandard.