Krav til våre leverandører | Ansvarlig handel | REMA 1000
Hopp til innhold
Rema.no Ansvar i REMA 1000 Ansvarlig handel Krav til våre leverandører

Krav til våre leverandører

Alle leverandører som selger varer til REMA 1000 forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer, også kalt «Social Code of Conduct». Her finner du informasjon om retningslinjene og hvorfor de er nødvendige.

Våre etiske retningslinjer (SCoC)

REMA 1000 stiller strenge krav og retningslinjer til alle leverandører som selger varer til våre butikker. Disse er bygget på prinsippene til Etisk Handel Norge, FN-erklæringer og OECDS veileder for ansvarlig næringsliv. Det er blant annet nulltoleranse for barnearbeid, diskriminering og korrupsjon. I tillegg stilles det krav til riktig lønn, HMS og miljøhensyn.

Et viktig verktøy for de ansatte

I kategori- og innkjøpsarbeid brukes retningslinjene aktivt som styringsverktøy. I tillegg til våre etiske retningslinjer stiller vi en rekke krav i rammeavtalen med leverandørene. Denne inneholder vår holdning til bruk av palmeolje og soya, restriksjoner rundt GMO og miljøgifter, samt krav til sertifiseringer.
REMA 1000 forplikter seg til å gjøre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs veileder for ansvarlig næringsliv.

Her finner du vår rammeavtale til leverandørene.

Rammeavtalen skal sikre

At produsentene ivaretar miljøet

At menneskerettigheter respekteres og sikre arbeidernes rettigheter

At vi unngår korrupsjon og smøring

Medlem av Etisk Handel Norge siden 2003

Etisk Handel Norge (EHN) er landets største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter. Medlemmene forplikter seg til å jobbe for å systematisk sikre bærekraftige leverandørkjeder.

Sikre ansvarlig handel

REMA 1000 har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2003. Gjennom vårt medlemskap i Etisk Handel er vi forpliktet til å følge deres «Code of Conduct».
Det innebærer at vi må sørge for at all internasjonal handel må ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. Vårt arbeid med ansvarlig handel rapporteres årlig. Les mer om dette lenger ned på siden.

Følge opp leverandørene

Vi må viderebringe våre forpliktelser til Norsk Etisk handel til våre leverandører, og samtidig kreve samme forpliktelser fra dem.
Blant annet krever vi at alle våre leverandør utenfor Norden må være medlem i Sedex. Det er en medlemskapsorganisasjon hvor informasjon deles. Et medlemskap i Sedex gir oss muligheten til å ettergå leverandørenes arbeid med ansvarlig og bærekraftig handel. Det gjør at vi raskere kan handle hvis det oppstår avvik.

Bedre arbeidsforhold for tomat- og cashewbønder

EHN og dagligvarebransjen jobber med to konkrete prosjekter. Målet er å sikre ansvarlig produksjon av risikoutsatte råvarer. Det første prosjektet er arbeid for å sikre gode arbeidsforhold for tomatbønder i Italia. Det andre er et Due Dilligence-prosjekt (gjennomgang av leverandørene) på cashewnøtter, som vil gå over flere år.

Etisk handel Norge er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å sikre en bærekraftig forretningspraksis.

– Ole Robert Reitan

Visste du at...

REMA 1000 har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2003? Sammen med EHN jobber vi med å sikre ansvarlig produksjon av risikoutsatte råvarer. Vi rapporterer årlig om vårt arbeid med ansvarlig handel.

Kilder for risikokartlegging

For å vurdere risiko knyttet til menneskerettigheter og miljø benytter vi et bredt utvalg kilder. Utvalget er blant annet basert på anbefalinger fra Etisk Handel Norge. Les mer om de ulike kildene under.

Kilder for risikokartlegging

Årlig rapport om menneskerettighetspraksis i alle land, med unntak av USA. Rapporten utarbeides av det amerikanske utenriksdepartementet.

En sammenslutning av nasjonale fagforeninger med medlemsorganisasjoner i 135 land.

Rangerer land etter hvor korrupt landets offentlige sektor oppfattes å være.

Risikovurdering for bruk av barnearbeid.

Kartlegger minstelønn og lønnsnivå i ulike land og sektorer.

Rapporten fra World Economic Forum kartlegger likestilling i henhold til blant annet økonomi, utdanning og politiske rettigheter.

Kartlegger 180 land på tvers av ti problemkategorier som dekker miljø- og økosystem.