Rema.no » Brukervilkår

Generelle brukervilkår for REMAs digitale tjenester

Brukervilkårene som du leser her beskriver hvilke rettigheter og plikter du har som bruker av påloggede digitale tjenester levert av REMA 1000 (“Tjenestene”). En oversikt over de til enhver tid gjeldende Tjenestene omfattet av disse brukervilkårene finner du her.

REMA 1000 Norge AS (“REMA 1000”), som også representerer andre REMA-selskaper og alle REMA 1000 butikkene i Norge og eventuelle samarbeidspartnere, står bak leveransen av Tjenestene og er din avtalepart.

Det er utarbeidet særskilte brukervilkår for den enkelte Tjeneste som regulerer dine rettigheter og plikter for bruk av den aktuelle Tjeneste. De særskilte brukervilkårene kommer i tillegg til disse brukervilkårene.

For å bruke våre Tjenester må du være en privatperson over 15 år, og akseptere disse brukervilkårene.

For å få tilgang til en Tjeneste må du ha en brukerkonto, som vi oppretter for deg den første gangen du ønsker tilgang til en Tjeneste. Brukerkontoen inneholder opplysninger (mobilnummer og en unik bruker-ID) som vi må registrere for at du i det hele tatt skal kunne være en bruker av våre Tjenester. I tillegg gir brukerkonten deg en samlet oversikt over hvilke Tjenester du har valgt å benytte, hvilke vilkår du har akseptert, samtykker du har gitt, og muligheten til å administrere dine kundeforhold på ett sted.

Før du kan benytte en Tjeneste må du altså identifisere deg ved å oppgi mobilnummeret ditt. Vi vil da sjekke om du allerede benytter en av våre Tjenester. I så fall vil vi benytte din eksisterende bruker-ID og knytte den nye Tjenesten til denne i brukerkontoen. Hvis du ikke allerede benytter en av våre Tjenester, vil vi opprette en brukerkonto for å gi deg tilgang til den aktuelle Tjenesten.

Det kan ikke opprettes mer enn én brukerkonto per person.

Du kan når som helst si opp en Tjeneste ved å gå inn på «Profil» i den aktuelle Tjeneste, eller sende en mail til kontakt@rema.no. Dersom du benytter andre Tjenester vil du fortsatt beholde din brukerkonto (med unntak av opplysninger relatert til den oppsagte Tjenesten), slik at du kan motta de Tjenestene du fortsatt vil benytte.

Når du ikke lenger har et kundeforhold med oss gjennom en av våre Tjenester, vil din brukerkonto automatisk bli slettet.

Hvis du sier opp en Tjeneste eller brukerkontoen slettes, er det ikke mulig å gjenopprette innholdet og brukerhistorikken for den aktuelle Tjenesten.

For å kunne administrere ditt kundeforhold og bruken av våre Tjenester er det nødvendig å behandle visse personopplysninger om deg. Vi har utarbeidet en generell personvernerklæring som gjelder for alle Tjenestene. Denne inneholder generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger ved bruk av Tjenestene og hvilke rettigheter du har. Personvernerklæringen finner du lenger ned på siden.

Utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan personopplysningene blir brukt i forbindelse med den enkelte Tjeneste, fremgår av særskilte personvernerklæringer for den aktuelle Tjeneste. De særskilte personvernerklæringene kommer i tillegg til den generelle personvernerklæringen.

Som registrert bruker av våre Tjenester vil du motta generell informasjon og tilbud på varer og andre produkter og tjenester. Innholdet i markedsføringen beror på hva slags Tjeneste du benytter deg av og ditt kundeforhold med oss.

Du vil kunne motta slik informasjon og markedsføring per post, gjennom digital annonsering og elektroniske kommunikasjonskanaler som pushvarsler eller SMS. Du vil ikke motta markedsføring i sosiale medier (som for eksempel Facebook) basert på at du er bruker av våre Tjenester, med mindre du uttrykkelig har samtykket til dette.

Du vil ikke motta informasjon og tilbud fra våre samarbeidspartnere (utover REMA-selskapene) med mindre brukervilkårene for den aktuelle Tjeneste forutsetter dette, eller du har samtykket særskilt til det.

Hvis du har samtykket til det, vil du også motta informasjon om nye Tjenester når disse blir lansert.

Den markedsføringen du mottar fordi du er bruker av våre Tjenester, kan du reservere deg mot. Det kan du gjøre både når du tar en Tjeneste i bruk, ved å gå inn på «Profil» i den enkelte Tjeneste, og i forbindelse med den enkelte markedsføringshenvendelse (avhengig av hvordan markedsføringen sendes).

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i Tjenestene, bl.a. for å møte nye behov. Dette kan være endringer i brukervilkårene eller personvernerklæringene, eller innholdet i en Tjeneste, som for eksempel å endre hvilke produkter som er rabatterte, betingelsene for å få rabatt eller rabattens størrelse.

Du vil bli varslet om endringer før de trer i kraft. Hvis endringen forutsetter at vi må innhente nytt samtykke fra deg vil du bli bedt om dette før den endrede Tjenesten blir tilgjengelig.

Vi forbeholder oss retten til helt eller delvis å overføre våre rettigheter og/eller plikter etter brukervilkårene for Tjenestene til et annet selskap, for eksempel ved omorganisering av REMA-selskapene.

REMA 1000 er ansvarlig for at alle opplysninger og data er riktige, forutsatt at du har gitt riktige opplysninger. Vi tar likevel forbehold om trykkfeil, teknisk svikt, driftsstans og lignende uforutsette hendelser.

REMA 1000 forbeholder seg retten til å endre eller slette din brukerkonto, endre innholdet og/eller nekte deg tilgang til våre Tjenester dersom;

  • vi mistenker at det opprettes flere brukerkonti tilknyttet samme person
  • vi mistenker at Tjenestene benyttes til kommersielle formål, for eksempel videresalg eller næringsvirksomhet
  • det foreligger andre saklige grunner (f.eks. brudd på brukervilkårene)

Før vi eventuelt gjør endringer i eller sletter brukerkontoen din, vil tilgangen bli midlertidig sperret. Før vi gjør dette vil vi ta kontakt med deg. Hvis brukerkontoen din slettes på grunn av misbruk, kan du bli nektet å opprette en ny brukerkonto.

Brukervilkårene knyttet til våre Tjenester reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister med tilknytning til brukervilkårene og som partene ikke løser i dialog, skal avgjøres av norske domstoler.  

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger ved bruk av Tjenestene og hvilke rettigheter du har. Utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan personopplysningene blir brukt i forbindelse med den enkelte Tjeneste, fremgår av særskilte personvernerklæringer for den aktuelle Tjeneste. De særskilte personvernerklæringene kommer i tillegg til denne generelle personvernerklæringen.  

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg. Regelverket skal beskytte deg mot at personopplysningene dine blir misbrukt.  

I REMA 1000 er kunden vår «øverste sjef». Vi tar personvernet ditt på alvor og behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernlovgivningen.

Den behandlingsansvarlige for personopplysningene er, med mindre annet fremgår av de særskilte personvernerklæringer for den enkelte Tjeneste, REMA 1000 Norge AS (Org. nr. 982 254 604), med adresse Gladengveien 2, 0661 Oslo. Det betyr at det er REMA 1000 Norge AS som er ansvarlig for bruken av personopplysningene som samles inn om brukere av Tjenestene. 

Vi har utnevnt et personvernombud som blant annet skal kontrollere at vi behandler personopplysningene dine i tråd med personvernlovgivningen. Du kan kontakte personvernombudet på personvernombud@rema.no 

Når det opprettes en brukerkonto, registrerer vi mobilnummeret du oppgir. Vi bruker telefonnummeret ditt for å lage en unik bruker-ID som identifiserer deg når du logger deg inn på våre Tjenester, og for å administrere kundeforholdet.

Hvis du velger å delta i spørreundersøkelsene eller konkurransene våre, samler vi inn og lagrer informasjon som du oppgir i undersøkelsen eller konkurransen. Hvis spørreundersøkelsen er anonym, kan vi ikke koble svarene til deg.  

Vi lagrer betalingsopplysninger, som for eksempel bankkortnummer, kontonummer og andre opplysninger, som er nødvendig for å kunne administrere de betalingsløsninger du har valgt i den aktuelle Tjeneste.

For å kunne kommunisere med deg på andre måter enn gjennom våre Tjenester henter vi i noen tilfeller inn kontaktopplysninger om deg fra offentlig tilgjengelige kilder eller fra samarbeidspartnerne våre (for eksempel Posten). De kontaktopplysningene vi eventuelt henter inn er navn, postnummer og postadresse. I tillegg vil vi lagre Advertiser-ID og «app event data» for analyse og for å optimalisere teknisk drift av appen. Advertiser-ID og «app event data» vil også brukes til å sende tilpasset informasjon og tilbud i sosiale medier dersom du har samtykket til dette i tilknytning til den enkelte Tjeneste. 

For å kunne sende deg pushvarsler gjennom apper registrerer vi enhets-ID (device-ID) til mobiltelefonen din, nettbrettet ditt eller andre enheter du bruker appen fra.  

For å kunne tilby relevante og brukervennlige Tjenester lagrer vi informasjon om din bruk av den enkelte Tjeneste, for eksempel hvilke funksjoner du benytter, hvilke sider du ser på, og når du benytter dem. Opplysningene vil bare bli brukt i anonymisert eller pseudonymisert form, se punkt 5.4.

Hvis du har samtykket til det i tilknytning til den enkelte Tjeneste, vil vi bruke de personopplysningene vi har lagret om deg til å lage en personprofil. En slik profil blir laget ved å foreta en analyse av din brukshistorikk, eventuelle opplysninger vi har mottatt fra tredjepart og antakelser vi gjør på grunnlag av dette. En personprofil kan for eksempel inneholde opplysninger om din antatte alder, kjønn og bostedsområde.

Vi vil kun benytte andre opplysninger om deg enn beskrevet ovenfor i den utstrekning det er nødvendig for å levere Tjenestene og det har grunnlag i personvernlovgivningen.

Vi vil hovedsakelig innhente personopplysninger direkte fra deg, for eksempel ved at du selv gir fra deg opplysninger eller gjennom din bruk av Tjenestene.

Vi vil også innhente personopplysninger fra tredjeparter, som våre samarbeidspartnere eller offentlig tilgjengelige kilder, hvis det er nødvendig for å kunne levere Tjenestene eller oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi vil bare innhente opplysninger fra våre samarbeidspartnere dersom disse har grunnlag i personvernlovgivningen for å dele opplysninger med oss.

Behandling av enkelte personopplysninger er nødvendig for at Tjenestene skal fungere.

Vi bruker registreringsopplysninger som mobilnummer og bruker-ID for å identifisere deg når du logger deg inn i en Tjeneste, og for å administrere kundeforholdet ditt. Vi kan bruke mobilnummeret ditt til blant annet å sende deg driftsmeldinger ved tekniske problemer, kontakte deg ved produktfeil, svare deg på henvendelser eller for å identifisere deg hvis du ønsker å kontakte oss om personvernet ditt.

Vi bruker dine betalingsopplysninger for å sikre at du får gjennomført dine betalinger og oppnår kundefordelene i den enkelte Tjeneste.

Vårt behandlingsgrunnlag er vår avtale med deg.

Din enhets-ID blir lagret av tekniske årsaker og er nødvendig for å sende pushvarsler, se punkt 3.4. Den blir ikke brukt til andre formål. Det er frivillig å motta pushvarsler, og du kan når som helst gå inn i appen og velge bort dette. Vårt behandlingsgrunnlag er vår avtale med deg eller vår berettigede interesse i å sende deg relevant informasjon om Tjenesten.

5.3.1 Gi generell informasjon og tilbud på varer og tjenester  

Vi vil kunne bruke registreringsopplysningene og kontaktopplysningene dine, for eksempel postadresse, til å sende deg generell informasjon og tilbud på varer og andre produkter og tjenester, avhengig av hva slags Tjeneste du benytter deg av og ditt kundeforhold med oss.  

Du vil kunne motta slik informasjon direkte i appen, per post, gjennom elektroniske kommunikasjonskanaler, som for eksempel pushvarsler eller SMS, og digital annonsering gjennom tjenestene til Schibsted ASA med datterselskaper. Du vil ikke motta markedsføring i sosiale medier (som for eksempel Facebook) basert på at du bruker våre Tjenester, med mindre du uttrykkelig har samtykket til dette i tilknytning til den enkelte Tjeneste.   

Vi vil ikke bruke mobilnummeret ditt til å ringe deg, med mindre du er trukket ut som vinner av en konkurranse. 

Du kan reservere deg mot generell informasjon og tilbud i forbindelse med at du ber om tilgang til en Tjeneste, under «Profil» i den aktuelle Tjeneste, eller i den enkelte markedsføringshenvendelse (avhengig av hvordan markedsføringen sendes). En eventuell reservasjon vil ikke påvirke muligheten du har til å benytte Tjenestene (utover det som går på mottak av markedsføring og informasjon) 

Du vil ikke motta informasjon om en Tjeneste i forbindelse med bruk av en annen Tjeneste med mindre du har samtykket til det eller Tjenestene har nær sammenheng med hverandre.   

Vårt behandlingsgrunnlag er vår berettigede interesse i å sende deg generell informasjon og tilbud.  

5.3.2 Vi bruker opplysninger om deg til å tilpasse Tjenestene til ditt behov og preferanser 

I tillegg til å kunne sende deg generell informasjon og tilbud som beskrevet i punkt 5.3.1, ønsker vi å tilby deg Tjenester som er skreddersydd ditt behov og din personprofil. En nærmere beskrivelse av hva en personprofil er, finner du i punkt 3.6. 

Vi vil kun skreddersy Tjenester etter ditt behov dersom du har samtykket til det i tilknytning til den enkelte Tjeneste. Personopplysninger innhentet i forbindelse med en Tjeneste vil kun bli brukt for å skreddersy en annen Tjeneste dersom du har samtykket til dette eller Tjenestene har nær sammenheng med hverandre.

5.3.3 Vi bruker opplysninger om deg til å gjennomføre konkurranser og spørreundersøkelser

Vi vil kunne bruke de personopplysningene vi har om deg til å gjennomføre konkurranser og spørreundersøkelser, for eksempel ved at din registrerings- eller kontaktinformasjon benyttes til å kommunisere med deg eller at vi benytter din brukshistorikk som grunnlag for din deltakelse i en konkurranse eller for å sende deg en spørreundersøkelse.

Opplysninger du frivillig har oppgitt for å delta i en konkurranse eller spørreundersøkelse vil slettes når de ikke lenger er nødvendige for aktiviteten som skal gjennomføres, med mindre vi har annet grunnlag for videre oppbevaring.

Vårt behandlingsgrunnlag er vår berettigede interesse i å markedsføre, forbedre og utvikle våre Tjenester og produkter til det beste for kundene.

Vi vil benytte din brukshistorikk og andre personopplysninger samlet inn i forbindelse med din bruk av våre Tjenester i pseudonymisert eller anonymisert form for å vurdere etablering av nye REMA 1000-butikker, optimalisere vareutvalget og vareplasseringer, til driften av butikkene våre, og til å forbedre vårt tjenestetilbud og den enkelte Tjeneste.

At opplysninger er pseudonymiserte betyr at for eksempel telefon- og medlemsnummer fjernes og erstattes med en unik indikator (f.eks. en tallkode), før opplysningene behandles som beskrevet ovenfor. Teknisk sett kan imidlertid indikatoren «spores» tilbake til personen. Personopplysningene er anonymisert når det ikke lenger er mulig å gjenidentifisere deg.

Også opplysninger du har oppgitt frivillig i forbindelse med våre spørreundersøkelser eller konkurranser vil bli brukt til å evaluere og forbedre produkter og Tjenester.

Vårt behandlingsgrunnlag er vår berettigede interesse i å forbedre og utvikle REMA 1000 butikkene og Tjenestene til det beste for kundene.

Vi vil kunne benytte opplysningene om deg til andre formål enn beskrevet ovenfor, i den utstrekning det er nødvendig for å levere Tjenestene og det har grunnlag i personvernlovgivningen.

Vi vil i noen tilfeller trenge samtykke fra deg for at vi skal kunne bruke dine personopplysninger slik at du får Tjenester som er best mulig tilpasset dine behov og størst mulig nytte av Tjenesten.

Det er frivillig å avgi samtykke, og det er heller ikke et krav for at du skal kunne bruke annet innhold i Tjenestene. Et eventuelt samtykke gis i forbindelse med den enkelte Tjeneste. En oversikt over hvilke samtykker du har gitt er alltid tilgjengelig på din brukerkonto. Hvordan samtykkene kan trekkes tilbake fremgår av personvernerklæringen for den enkelte Tjeneste.

Vi vil kunne dele opplysningene dine med tredjeparter som leverer tjenester til oss, for eksempel innen drift, vedlikehold eller tekniske løsninger i tilknytning til våre butikker, sortiment og vareplassering eller Tjenestene for øvrig. Vi vil også kunne dele dine personopplysninger hvis vi anser det nødvendig for å kunne administrere kundeforholdet ditt, for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg eller for å utvikle Tjenester som antas å være relevante for kundene våre.

Vi deler ikke dine personopplysninger med andre tredjeparter med mindre vi har et rettslig grunnlag for å gjøre det. Det kan for eksempel være nødvendig å dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter dersom vi er rettslig forpliktet til å gjøre dette.

Vi vil i alle tilfeller kun utlevere personopplysninger som anses nødvendige og relevante for formålet.

7.1.1 Deling for å sende generell informasjon og tilbud

For å kunne sende deg generell informasjon og tilbud på varer og andre produkter og tjenester som beskrevet under punkt 5.3, vil vi dele enkelte av personopplysningene dine med tredjeparter som står for kommunikasjonen og markedsføringen. Slike tredjeparter kan for eksempel være andre selskaper i Reitangruppen, Schibsted ASA eller Posten. Tredjeparter vil kun benytte opplysningene for å identifisere deg som rett mottaker av informasjonen.  

De personopplysningene vi kan dele for dette formålet er registrerings- og kontaktopplysninger.  

For å sikre rettighetene dine, har vi inngått databehandleravtaler med de tredjepartene som får tilgang til personopplysningene dine og skal behandle disse på våre vegne. Disse tredjepartene kan ikke benytte seg av personopplysningene dine til andre formål enn de vi har avtalt med deg. Tredjeparter er på tilsvarende måte forpliktet til å inngå en databehandleravtale med sine eventuelle underleverandører.

Noen av samarbeidspartnerne våre befinner seg i et land utenfor EU/EØS. Det innebærer at personopplysningene dine kan bli utlevert til tredjeparter som befinner seg i et land utenfor EU/EØS. Vi gjør deg oppmerksom på at dette kan være et land med et regelverk som ikke beskytter personopplysninger i samme grad som reglene i Norge. For å sikre rettighetene dine sørger vi derfor for at slik overføring skjer i samsvar med den norske personvernlovgivning som til enhver tid gjelder, for eksempel gjennom bruk av EUs standardkontraktklausuler.

Du har rett til å be om innsyn i og retting eller sletting av personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan også be om å begrense eller motsette deg behandlingen som gjelder deg. Du kan også kreve dataportabilitet. Dataportabilitet er en rett til å ta med seg egne personopplysninger til en annen virksomhet. Retten gjelder kun personopplysninger som du selv har gitt til oss.

Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg eller utøvelse av en av dine øvrige rettigheter, kan du sende til kontakt@rema.no eller gjennom den enkelte Tjeneste.

Du kan også rette feil i personopplysningene dine, avslutte en Tjeneste eller slette brukerkontoen din direkte under «Profil» i den enkelte Tjeneste.

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener behandlingen av personopplysningene dine er i strid med personvernreglene.

Vi sletter personopplysninger i tråd med personvernreglene for sletting. Det betyr at vi sletter dine personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å lagre opplysningene for å oppfylle formålet de ble innhentet for.

Du kan når som helst selv be om sletting av dine personopplysninger, med unntak av opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gi deg de Tjenestene du ønsker å motta. Hvis du velger å si opp en Tjeneste, vil alle opplysninger om deg knyttet til den aktuelle Tjeneste slettes, med mindre de er nødvendige for andre Tjenester du har valgt.

Forespørsel om sletting kan du sende til kontakt@rema.no.

Vi er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til personopplysningene dine. Vi benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av personopplysninger.

Brukervilkår Æ

Æ er et personlig verktøy som hjelper deg å spare penger ved å gi deg rabatter på et utvalg av vårt varesortiment. Vi tar til enhver tid sikte på å utvikle og forbedre Æ til det beste for deg som kunde.

Æ gir deg nå 10% på de 10 varene du bruker mest penger på, samt 10% på frukt og grønt. Du får også tilbud når vi har spesielle kampanjer, for eksempel knyttet til årstiden eller området du bor i. Hvis du vil, gir vi deg også personlig priskutt på varer som er relevante nettopp for deg. Æ kutter alltid prisene direkte i kassa.

Brukervilkårene som du leser her kommer i tillegg til de generelle brukervilkårene for påloggede digitale tjenester levert av REMA 1000 («Tjenestene»).

For å få tilgang til Æ må du ha en brukerkonto som vi oppretter for deg den første gangen du ønsker tilgang til en Tjeneste. Vi vil derfor be deg identifisere deg ved å oppgi mobilnummeret ditt. Vi vil benytte mobiltelefonnummeret til å sjekke om du allerede benytter en av våre Tjenester. I så fall vil vi benytte din eksisterendebruker-ID og knytte Æ til denne i brukerkontoen din. Hvis du ikke allerede benytter en av våre Tjenester, vil vi opprette en brukerkonto for å gi deg tilgang til Æ.

Brukerkontoen vil blant annet gi deg en oversikt over hvilke varer du har kjøpt, hvor mye du har spart og hvilke varer du får rabatt på ved neste handletur.

Dersom du ikke lenger ønsker å benytte Æ kan du avslutte Tjenesten ved å gå inn på «Profil» i Æ eller sende en mail til kontakt@rema.no. Dersom du benytter andre Tjenester vil du fortsatt beholde din brukerkonto (utover det som gjelder Æ) slik at du kan motta de andre Tjenestene. Informasjon om hvordan du avslutter din brukerkonto fremgår av de generelle brukervilkårene for Tjenestene.

Handleturer registreres i Æ når du betaler med bankkortet du har lagt inn i Æ, foretar kontant betaling eller bruker uregistrerte bankkort og skanner din personlige strekkode fra Æ-appen, eller bruker eventuelle andre betalingsløsninger som Æ til enhver tid aksepterer.

Du må oppgi ditt eget bankkort (kortnummer) og din egen bankkonto (kontonummer) ved registrering som Æ-bruker. Det er ikke adgang til å registrere kort eller konti eid av andre, eller flere bankkort med samme kontonummer.

Det er heller ikke mulig å registrere handleturer i ettertid.

For å gi deg rabatter og andre fordeler med Æ er det nødvendig for oss å samle inn, lagre og bruke visse opplysninger om deg og det du kjøper. 

Vi har derfor utarbeidet en personvernerklæring som inneholder utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan personopplysningene blir brukt. Personvernerklæringen finner du lenger ned på siden.  

Som registrert bruker av Æ vil du motta generell informasjon og tilbud på varer og tjenester i REMA 1000-butikkene. Vi kan også gi deg tilbud på de samme varene du har handlet tidligere – varer som står på oversikten over dine handleturer i Æ. Slik kan du spare enda mer penger. Denne markedsføringen er ikke basert på en personprofil, se punkt 2.3 i personvernerklæringen.

Du vil motta slik informasjon i appen, per post, gjennom digital annonsering og elektroniske kommunikasjonskanaler som pushvarsler eller SMS. Du vil ikke motta markedsføring i sosiale medier (som for eksempel Facebook) basert på at du er Æ-bruker, med mindre du uttrykkelig har samtykket til å motta personlig priskutt, se punkt 3.2.2 i personvernerklæringen.

Den markedsføringen du mottar fordi du er Æ-bruker, kan du reservere deg mot. Det kan du gjøre både når du tar i bruk Æ, under «Profil» i appen, og i forbindelse med den enkelte markedsføringshenvendelse (avhengig av hvordan markedsføringen sendes). Du kan bruke Æ som normalt selv om du velger å reservere deg mot markedsføring. Du vil uansett alltid finne generell informasjon og tilbud i appen under «For deg».

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn om deg når du bruker Æ og hvordan personopplysningene blir brukt. Denne personvernerklæringen gjelder i tillegg til personvernerklæringen inntatt i de generelle brukervilkårene for Tjenestene.

Dersom du ønsker å benytte elektroniske betalingsløsninger (f.eks. bankkort, mobilbetaling, smartklokker mv.) vil vi lagre enkelte opplysninger knyttet til valgt betalingsløsning for å sikre at dine kjøp blir automatisk registrert i Æ. Hvilke personopplysninger vi behandler avhenger av hvilken betalingsløsning du har valgt. Opplysninger som typisk vil bli behandlet er kontonummer, kortnummer og eventuelle andre opplysninger som kreves av den enkelte betalingsløsning, i den utstrekning det er nødvendig for å gjennomføre betaling og automatisk registrere handleturene i Æ.

Informasjon om dine betalingsløsninger, som (maskert) bankkortnummer og kontonummer, er synlig i Æ-profilen din slik at du selv kan kontrollere og ha oversikt over hvilke betalingsløsninger som er knyttet til Æ.

Når du benytter Æ, registrerer vi og lagrer informasjon om handlehistorikken din.

Dette kan være informasjon som fremgår av en kassalapp. Det vil si informasjon om produkter du handler, beløp, dato, butikk og betalingsmåte. Det kan også være informasjon som kan utledes av kassalappene, som for eksempel hvor ofte du handler.

Vi vil også samle inn og lagre informasjon om hvilke produkter du tidligere har fått eller neste gang får 10% rabatt på.

Hvis du har samtykket til det, vil vi bruke de personopplysningene vi har lagret om deg til å lage en personprofil. En slik profil blir laget ved å foreta en analyse av handlehistorikken din, eventuelle opplysninger vi har mottatt fra tredjepart og antakelser vi gjør på grunnlag av dette. En personprofil kan for eksempel inneholde opplysninger om din antatte alder, kjønn og bostedsområde. Se også punkt 4.4. i de generelle vilkårene.

Handlehistorikken og betalingsopplysninger blir brukt for å administrere kundeforholdet, slik at du alltid kan se din oppdaterte 10-på-10-liste og ha oversikt over handleturene dine i Æ. Handlehistorikken kan også bli brukt for å finne ut om du har kjøpt eventuelle varer med kvalitetsavvik og lignende.

Vårt behandlingsgrunnlag er vår avtale med deg.

3.2.1 Gi generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene

Æ er et verktøy som skal hjelpe deg å spare penger. Vi vil bruke registreringsopplysningene og kontaktopplysningene dine, for eksempel postadresse, til å sende deg generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene. Som Æ-bruker har du interesse av å vite hvor det er penger å spare. 

Vi vil også benytte de samme opplysningene og handlehistorikken din til å sende deg tilbud på de varene du har kjøpt tidligere. Slik kan du spare enda mer penger på de varene som er mest relevante for deg. Du vil motta slik informasjon direkte i appen, per post, gjennom elektroniske kommunikasjonskanaler, som for eksempel pushvarsler eller SMS, og digital annonsering gjennom tjenestene til Schibsted ASA med datterselskaper. Du vil ikke motta markedsføring i sosiale medier (som for eksempel Facebook) basert på at du er Æ-bruker, med mindre du uttrykkelig har samtykket til å motta personlig priskutt, se punkt 3.2.2.  

Du kan reservere deg mot generell informasjon og tilbud når du tar i bruk Æ, under «Profil» i appen, eller i den enkelte markedsføringshenvendelse (avhengig av hvordan markedsføringen sendes). En eventuell reservasjon vil ikke påvirke muligheten du har til å benytte Æ.  

Selv om du har reservert deg mot elektronisk markedsføring, vil du alltid finne generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene i appen under «For deg». 

Vårt behandlingsgrunnlag er vår berettigede interesse i å sende deg generell informasjon og tilbud.  

3.2.2 Vi bruker opplysninger om deg til å gi deg personlig priskutt

I tillegg til å sende deg generell informasjon og tilbud som beskrevet i forrige punkt, ønsker vi å tilby deg personlig priskutt. Med personlig priskutt mener vi informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene som er skreddersydd til dine behov og din personprofil. En nærmere beskrivelse av hva en personprofil er, finner du i punkt 2.3.  

Vi bruker registrerings- og kontaktopplysningene dine til å sende deg informasjon om personlige priskutt. Du vil motta slik informasjon direkte i appen, per post, i sosiale medier og gjennom digital annonsering, og andre kommunikasjonskanaler som pushvarsler og SMS.  

Du kan reservere deg mot å motta personlige priskutt gjennom sosiale medier basert på at du er Æ-bruker (som for eksempel Facebook) under «Profil» i appen.  

Vi sender deg personlige priskutt basert på en personprofil kun hvis du har samtykket til det.  

Vi trenger samtykke fra deg for å kunne sende deg personlige priskutt basert på din personprofil, som beskrevet i punkt 3.2.2.

Det er frivillig å avgi samtykke, og det er heller ikke et krav for at du skal kunne bruke Æ. En oversikt over hvilke samtykker du har gitt er alltid tilgjengelig i din «Profil» i Æ. Du kan når som helst gå inn på din «Profil» og trekke tilbake ditt samtykke. Du kan også velge å begrense annonsesporing på din egen telefon. (For Iphone/IOS: «innstillinger» – «personvern» – «annonser». For Android/Google: «Google settings» – «Manage your Google settings» – «Services» – «Ads».)

Vi gjør oppmerksom på at selv om du trekker tilbake ditt samtykke til å motta personlige priskutt basert på din personprofil, vil du fortsatt motta generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene i appen, per post, gjennom ulike elektroniske kommunikasjonskanaler og digitale medier, med mindre du har reservert deg mot dette.

Hvis du har samtykket til å motta informasjon om personlige priskutt, altså markedsføring basert på din personprofil slik det er beskrevet under punkt 3.2.2, vil vi også dele enkelte av personopplysningene dine med de tredjepartene som står for kommunikasjonen og markedsføringen. Slike tredjeparter kan for eksempel være andre selskaper i Reitangruppen, Facebook, Schibsted ASA eller Posten.

De personopplysningene vi kan dele for dette formålet er registrerings- og kontaktopplysninger, tekniske identifikasjons- og brukerdata (for eksempel Advertiser-ID og «app event data») samt kjøpshistorikk og andre data som er relevante for å kunne tilby deg personlige priskutt.

Handlehistorikken din slettes automatisk etter 3 år.

Du kan når som helst selv be om sletting av handlehistorikken din og andre personopplysninger, med unntak av opplysninger som er nødvendige for å ha tilgang til Æ. Vær oppmerksom på at du da også sletter din 10-på-10-liste og ikke får rabatt på neste handletur. Dette innebærer også at vi mister grunnlaget for å gi deg personlig priskutt.

Forespørsel om sletting kan du sende til kontakt@rema.no.