Brukervilkår

Æ er et personlig verktøy som hjelper deg å spare penger. Æ gir deg 10 % på de 10 varene du bruker mest penger på og i tillegg 10 % på frukt og grønt. Du får også tilbud når vi har spesielle kampanjer, for eksempel knyttet til årstiden eller området du bor i. Hvis du vil, gir vi deg også personlig priskutt på varer som er relevante nettopp for deg. Æ kutter alltid prisene direkte i kassa.

Brukervilkårene som du leser her beskriver hvilke rettigheter og plikter du har som Æ-bruker. REMA 1000 i Norge AS, som også representerer alle REMA 1000 butikkene i Norge, står bak Æ og er din avtalepart.

For å bruke Æ må du være en privatperson over 15 år, og akseptere disse brukervilkårene. Du må identifisere deg ved å oppgi mobilnummeret ditt. Når du har gjort dette, vil vi opprette en brukerkonto for deg. Brukerkontoen gir deg blant annet en oversikt over hvilke varer du har kjøpt, hvor mye du har spart og hvilke varer du får rabatt på ved neste handletur.

Det er ikke tillat å opprette mer enn én brukerkonto per person.

Du kan når som helst avslutte brukerkontoen din. Du kan slette kontoen selv ved å gå inn på «Profil» i Æ, eller sende en mail til kontakt@rema.no.

Når brukerkontoen slettes, er det ikke mulig å gjenopprette innholdet og brukerhistorikken på kontoen.

Handleturer registreres i Æ ved at du betaler med bankkortet du har lagt inn i Æ, eller ved at du skanner din personlige strekkode fra appen. Handleturer med Æ kan betales med kort, kontant eller ved å benytte de elektroniske betalingsløsningene (apper o.l.) som til enhver tid vil tilbys i Æ.

Det er ikke mulig å registrere handleturer i ettertid.

For å gi deg rabatter og andre fordeler med Æ er det nødvendig for oss å samle inn, lagre og bruke visse opplysninger om deg og det du kjøper.

Vi har derfor utarbeidet en personvernerklæring som inneholder utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan personopplysningene blir brukt og hvilke rettigheter du har. Personvernerklæringen finner du lenger ned på siden.

Som registrert bruker av Æ vil du motta generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene. Vi kan også gi deg tilbud på de samme varene du har handlet tidligere – varer som står på oversikten over dine handleturer i Æ. Slik kan du spare enda mer penger. Denne markedsføringen er ikke basert på en personprofil, se punkt 3.5 i personvernerklæringen.

Du vil motta slik informasjon i appen, per post, gjennom digital annonsering og elektroniske kommunikasjonskanaler som pushvarsler eller SMS. Du vil ikke motta markedsføring i sosiale medier (som for eksempel Facebook) basert på at du er Æ-bruker, med mindre du uttrykkelig har samtykket til å motta personlig priskutt, se punkt 4.3.2 i personvernerklæringen.

Den markedsføringen du mottar fordi du er Æ-bruker, kan du reservere deg mot. Det kan du gjøre både når du oppretter brukerkonto, under «Profil» i appen, og i forbindelse med den enkelte markedsføringshenvendelse (avhengig av hvordan markedsføringen sendes). Du kan bruke Æ som normalt selv om du velger å reservere deg mot markedsføring. Du vil uansett alltid finne generell informasjon og tilbud i appen under «For deg».

For å opprettholde og forbedre kvaliteten på tjenestene våre forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i Æ og tjenestetilbudet. Dette kan være endringer i brukervilkårene eller personvernerklæringen, eller for eksempel å endre hvilke produkter som gir rabatt eller inngår i 10-på-10-listen.

Du vil bli varslet om endringer og hva de betyr for deg i rimelig tid før de trer i kraft. Vi gjør ingen endringer som innebærer en annen bruk av personopplysningene dine uten at du samtykker til det først.

Vi forbeholder oss retten til helt eller delvis å overføre våre rettigheter og/eller plikter etter brukervilkårene til et annet selskap, for eksempel ved omorganisering av REMA-selskapene.

REMA 1000 er ansvarlig for at alle opplysninger og data er riktige, forutsatt at du har gitt riktige opplysninger. Vi tar likevel forbehold om trykkfeil, teknisk svikt, driftsstans og lignende uforutsette hendelser.

REMA 1000 i Norge AS forbeholder seg retten til å endre eller slette brukerkonto, endre innholdet på denne og/eller nekte deg tilgang til Æ dersom

  •  vi mistenker at det opprettes flere brukerkonti tilknyttet samme person
  •  vi mistenker at Æ benyttes til kommersielle formål, for eksempel videresalg eller næringsvirksomhet
  • det foreligger andre saklige grunner

Før vi eventuelt sletter brukerkontoen din, vil tilgangen bli midlertidig sperret. Før vi gjør dette vil vi ta kontakt med deg. Hvis brukerkontoen slettes på grunn av misbruk, får du ikke adgang til å opprette ny brukerkonto på et senere tidspunkt.

Brukervilkårene reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister med tilknytning til brukervilkårene og som partene ikke løser i dialog, skal avgjøres av norske domstoler.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn om deg når du bruker Æ, hvordan personopplysningene blir brukt og hvilke rettigheter du har.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg. Regelverket skal beskytte deg mot at personopplysningene dine blir misbrukt.

I REMA 1000 er kunden vår «øverste sjef». Vi tar personvernet ditt på alvor og behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernlovgivningen.

Den behandlingsansvarlige for personopplysningene er REMA 1000 i Norge AS (Org nr 913 355 687), med adresse Gladengveien 2, 0661 Oslo. Det betyr at det er REMA 1000 i Norge AS som er ansvarlig for bruken av personopplysningene som samles inn om brukere av Æ.

Vi har utnevnt et personvernombud som blant annet skal kontrollere at vi behandler personopplysningene dine i tråd med personvernlovgivningen. Du kan kontakte personvernombudet på personvernombud@rema.no.

Når du oppretter en brukerkonto i Æ, registrerer vi mobilnummeret du oppgir. Vi bruker telefonnummeret ditt for å lage en unik bruker-ID som identifiserer deg når du logger deg inn i Æ, og for å administrere kundeforholdet.

Dersom du har registrert bankkortet ditt, bruker vi bankkortnummeret for å sikre at handleturene dine automatisk blir registrert i Æ når du betaler med dette bankkortet. Bankkortnummeret lagres hos vår underleverandør Nets, som derfor har tilgang til hele bankkortnummeret ditt. Vi har kun tilgang til maskerte bankkortnumre. Maskert bankkortnummer er synlig i Æ-profilen din slik at du selv kan kontrollere og ha oversikt over hvilke kort som er knyttet til Æ.

Hvis du velger å delta i spørreundersøkelsene våre, samler vi inn og lagrer informasjon som du oppgir i undersøkelsen. Hvis spørreundersøkelsen er anonym, kan vi ikke koble svarene til deg.

Når du benytter Æ, registrerer vi og lagrer informasjon om handlehistorikken din.

Dette kan være informasjon som fremgår av en kassalapp. Det vil si informasjon om produkter du handler, beløp, dato, butikk og betalingsmåte. Det kan også være informasjon som kan utledes av kassalappene, som for eksempel hvor ofte du handler.

Vi vil også samle inn og lagre informasjon om hvilke produkter du tidligere har fått eller neste gang får 10 % rabatt på.

For å kunne kommunisere med deg på andre måter enn gjennom appen henter vi i noen tilfeller inn kontaktopplysninger om deg fra offentlig tilgjengelige kilder eller fra samarbeidspartnerne våre (for eksempel Posten). De kontaktopplysningene vi eventuelt henter inn er navn, postnummer, og postadresse. I tillegg vil vi lagre Advertiser-ID og «app event data» for anonymisert analyse og for å optimalisere teknisk drift av appen. Advertiser-ID og «app event data» vil også brukes til å sende tilpasset informasjon og tilbud i sosiale medier dersom du har samtykket til personlig priskutt, se punkt 4.3.2.

For å kunne sende deg pushvarsler gjennom appen registrerer vi enhets-ID (device-ID) til mobiltelefonen din, nettbrettet ditt eller andre enheter du bruker appen fra.

Hvis du har samtykket til det, vil vi bruke de personopplysningene vi har lagret om deg til å lage en personprofil. En slik profil blir laget ved å foreta en analyse av handlehistorikken din, eventuelle opplysninger vi har mottatt fra tredjepart og antakelser vi gjør på grunnlag av dette. En personprofil kan for eksempel inneholde opplysninger om din antatte alder, kjønn og bostedsområde. Se også punkt 4.4.

Behandling av enkelte personopplysninger er nødvendig for at Æ skal fungere.

Vi bruker registreringsopplysninger som mobilnummer og bruker-ID for å identifisere deg når du logger deg inn i Æ, og for å administrere kundeforholdet ditt. Vi kan bruke mobilnummeret ditt til blant annet å sende deg driftsmeldinger ved tekniske problemer, kontakte deg ved produktfeil, svare deg på henvendelser eller for å identifisere deg hvis du ønsker å kontakte oss om personvernet ditt.

Opplysninger om handlehistorikken blir brukt for å administrere kundeforholdet, slik at du alltid kan se din oppdaterte 10-på-10-liste og ha oversikt over handleturene dine i Æ. Handlehistorikken kan også bli brukt for å finne ut om du har kjøpt eventuelle varer med kvalitetsavvik og lignende.

Din enhets-ID blir lagret av tekniske årsaker og er nødvendig for å sende pushvarsler, se punkt 3.4. Den blir ikke brukt til andre formål. Det er frivillig å motta pushvarsler, og du kan når som helst gå inn i appen og velge bort dette

4.3.1 Gi generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene

Æ er et verktøy som skal hjelpe deg å spare penger. Vi vil bruke registreringsopplysningene og kontaktopplysningene dine, for eksempel postadresse, til å sende deg generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene. Som Æ-bruker har du interesse av å vite hvor det er penger å spare.

Vi vil også benytte de samme opplysningene og handlehistorikken din til å sende deg tilbud på de varene du har kjøpt tidligere. Slik kan du spare enda mer penger på de varene som er mest relevante for deg. Du vil motta slik informasjon direkte i appen, per post, gjennom elektroniske kommunikasjonskanaler, som for eksempel pushvarsler eller SMS, og digital annonsering gjennom tjenestene til Schibsted ASA med datterselskaper. Du vil ikke motta markedsføring i sosiale medier (som for eksempel Facebook) basert på at du er Æ-bruker, med mindre du uttrykkelig har samtykket til å motta personlig priskutt, se punkt 4.3.2.

Vi vil ikke bruke mobilnummeret ditt til å ringe deg, med mindre du er trukket ut som vinner av en konkurranse som du selv har valgt å delta i.

Du kan reservere deg mot generell informasjon og tilbud i forbindelse med registrering av brukerkonto, under «Profil» i appen, eller i den enkelte markedsføringshenvendelse (avhengig av hvordan markedsføringen sendes). En eventuell reservasjon vil ikke påvirke muligheten du har til å benytte Æ.

Selv om du har reservert deg mot elektronisk markedsføring, vil du alltid finne generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene i appen under «For deg».

4.3.2 Vi bruker opplysninger om deg til å gi deg personlig priskutt

I tillegg til å sende deg generell informasjon og tilbud som beskrevet i forrige punkt, ønsker vi å tilby deg personlig priskutt. Med personlig priskutt mener vi informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene som er skreddersydd til dine behov og din personprofil. En nærmere beskrivelse av hva en personprofil er, finner du i punkt 3.5.

Vi bruker registrerings- og kontaktopplysningene dine til å sende deg informasjon om personlige priskutt. Du vil motta slik informasjon direkte i appen, per post, i sosiale medier og gjennom digital annonsering, og andre kommunikasjonskanaler som pushvarsler og SMS.

Du kan reservere deg mot å motta personlige priskutt gjennom sosiale medier basert på at du er Æ-bruker (som for eksempel Facebook) under «Profil» i appen.

Vi sender deg personlige priskutt basert på en personprofil kun hvis du har samtykket til det.

I tillegg til opplysninger som nevnt ovenfor kan vi bruke anonymiserte personopplysninger til markedsføringsformål. Du kan lese mer om anonymiserte personopplysninger i punkt 4.4.

Vi vil benytte handlehistorikk og andre personopplysninger i anonymisert form til å vurdere etablering av nye REMA 1000-butikker, til å optimalisere vareutvalget, til vareplasseringer og til driften av butikkene våre. At opplysningene er anonymisert betyr at det ikke er mulig å identifisere deg ut fra opplysningene. Slik blir personvernet ditt ivaretatt.

Også opplysninger du har oppgitt frivillig i forbindelse med spørreundersøkelsene våre vil bli brukt til å evaluere og forbedre produkter og tjenester.

Vi trenger samtykke fra deg for å kunne sende deg personlige priskutt basert på din personprofil, som beskrevet i punkt 3.5.2.

Det er frivillig å avgi samtykke, og det er heller ikke et krav for at du skal kunne bruke Æ. En oversikt over hvilke samtykker du har gitt er alltid tilgjengelig i din «Profil» i Æ. Du kan når som helst gå inn på din «Profil» og trekke tilbake ditt samtykke. Du kan også velge å begrense annonsesporing på din

egen telefon. (For Iphone/IOS: «innstillinger» – «personvern» – «annonser»; for Android/Google: «Google settings» – «Manage your Google settings» – «Services» – «Ads».)

Vi gjør oppmerksom på at selv om du trekker tilbake ditt samtykke til å motta personlige priskutt basert på din personprofil, vil du fortsatt motta generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene i appen, per post, gjennom ulike elektroniske kommunikasjonskanaler og digitale medier, med mindre du har reservert deg mot dette.

Vi deler opplysningene dine kun med tredjeparter som leverer tjenester innen drift, vedlikehold eller andre tekniske løsninger til Æ, eller dersom det er nødvendig for å kunne administrere kundeforholdet ditt.

Vi kan gi anonymiserte opplysninger til tredjeparter for å sikre optimal drift av våre tjenester, butikker, sortiment og vareplassering og tilpasning og utvikling av tjenester som anses relevante for kundene våre.

6.1.1 Deling for å sende generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene

For å kunne sende deg generell informasjon og tilbud på varer i REMA 1000-butikkene som beskrevet under punkt 4.2, vil vi dele enkelte av personopplysningene dine med tredjeparter som står for kommunikasjonen og markedsføringen. Slike tredjeparter kan for eksempel være andre selskaper i Reitangruppen, Schibsted ASA eller Posten. Tredjeparter vil kun benytte opplysningene for å identifisere deg som rett mottaker av informasjonen.

De personopplysningene vi kan dele for dette formålet er registrerings- og kontaktopplysninger.

6.1.2 Deling for å sende personlige priskutt

Hvis du har samtykket til å motta informasjon om personlige priskutt, altså markedsføring basert på din personprofil slik det er beskrevet under punkt 4.3.2, vil vi også dele enkelte av personopplysningene dine med de tredjepartene som står for kommunikasjonen og markedsføringen. Slike tredjeparter kan for eksempel være andre selskaper i Reitangruppen, Facebook, Schibsted ASA eller Posten. Dette er nødvendig for å identifisere deg som rett mottaker av informasjonen.

De personopplysningene vi kan dele for dette formålet er registrerings- og kontaktopplysninger og tekniske identifikasjons- og brukerdata som for eksempel Advertiser-ID og «app event data.

For å sikre rettighetene dine, har vi inngått databehandleravtaler med de tredjepartene som får tilgang til personopplysningene dine. Disse tredjepartene kan ikke benytte seg av personopplysningene dine til andre formål enn de vi har avtalt med deg. Tredjeparter er på tilsvarende måte forpliktet til å inngå en databehandleravtale med sine eventuelle underleverandører.

Noen av samarbeidspartnerne våre befinner seg i et land utenfor EU/EØS. Det innebærer at personopplysningene dine kan bli utlevert til tredjeparter som befinner seg i et land utenfor EU/EØS. Vi gjør deg oppmerksom på at dette kan være et land med et regelverk som ikke beskytter

personopplysninger i samme grad som reglene i Norge. For å sikre rettighetene dine sørger vi derfor for at slik overføring skjer i samsvar med den norske personvernlovgivning som til enhver tid gjelder.

Du har rett til å be om innsyn i og retting eller sletting av personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan også be om å begrense eller motsette deg behandlingen som gjelder deg. Du kan også kreve dataportabilitet. Dataportabilitet er en rett til å ta med seg egne personopplysninger til en annen virksomhet. Retten gjelder kun personopplysninger som du selv har gitt til oss.

Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger vi har om deg eller utøvelse av en av dine øvrige rettigheter, kan du sende til kontakt@rema.no. Fra ca. 1. juni 2018 vil du også kunne be om innsyn i appen.

Du kan også rette personopplysningene dine eller slette kontoen din direkte i Æ under «Profil».

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener behandlingen av personopplysningene dine er i strid med personvernreglene.

Handlehistorikken din slettes automatisk etter 3 år.

Du kan når som helst selv be om sletting av handlehistorikken din og andre personopplysninger, med unntak av opplysninger som er nødvendige for registreringen som Æ-bruker. Vær oppmerksom på at du da også sletter din 10-på-10-liste og ikke får rabatt på neste handletur. Dette innebærer også at vi mister grunnlaget for å gi deg personlig priskutt. Forespørsel om sletting kan du sende til kontakt@rema.no.

Vi er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til personopplysningene dine. Vi benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av personopplysninger.